นโยบายบริษัทฯ
บริษัท ลีดเดอร์ส ปิโตรเลี่ยม จำกัด มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย ที่ชัดเจนคือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่รวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจ ของลูกค้า บริษัทฯมุ่งเน้นในการบริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย โดยทีมงานฝ่ายขาย และบริการทางด้านเทคนิค และ ให้คำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะปรับปรุง และ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น

Corporate Policy
Since our inception, our corporate policy has always been centralized around our customers need. We demonstrate this by considerable information and consultation at every step of purchase process. Leaders Petroleum also maintains service minded professional sales assistants to personally serve and assist on product selections and mechanical related topics in addition, our new product improvement team strives to ensure only the best quality product is delivered to suit our customer’s need.